Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Tagged Under: ,

Sinh mạng của chúng ta cũng chỉ như trò chơi của Tử thần.

  • Share The Gag


  • Cuộc sống vốn dĩ không thể đoán trước điều gì. Sinh mạng của chúng ta cũng chỉ như trò chơi của Tử thần.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét