Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Tagged Under: ,

Công nghiệp hóa dần phá hoại môi trường sống tự nhiên của con người.

  • Share The Gag


  • Công nghiệp hóa dần phá hoại môi trường sống tự nhiên của con người. Đến lúc nào đó, con người sẽ chỉ toàn sống với những thứ tự mình tạo ra.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét