Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Tagged Under:

Hãy tái sử dụng những gì có thể trước khi toàn bộ Trái đất tràn ngập rác thải.

  • Share The Gag


  • Hãy tái sử dụng những gì có thể trước khi toàn bộ Trái đất tràn ngập rác thải.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét