Tuesday, February 21, 2017

Tagged Under:

Một phần hiện thực cuộc sống.

By: Nguyễn Trí Hiển On: 11:32 PM
  • Share The Gag


  • Một bức tranh phản ánh đúng hiện thực cuộc sống hiện nay. Mạng xã hội nay đã trở nên phổ biến đến nỗi những người vô gia cư cũng sử dụng máy tính xách tay và lướt Facebook.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment