Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Tagged Under: ,

Của cải vật chất hay xiềng xích? Phải chăng ta đang tự lừa dối chính mình?

  • Share The Gag  • Của cải vật chất hay xiềng xích? Phải chăng ta đang tự lừa dối chính mình?
    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét