Sunday, March 26, 2017

Tagged Under: ,

Trên rải thảm, dưới rải bom.

By: Nguyễn Trí Hiển On: 1:32 AM
  • Share The Gag  • Trên rải thảm, dưới rải bom.
    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment