Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

Tagged Under: ,

Trên rải thảm, dưới rải bom.

  • Share The Gag  • Trên rải thảm, dưới rải bom.
    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét