Saturday, March 25, 2017

Tagged Under:

Cùng là kéo xe, nhưng một bên là để giải trí, một bên là để mưu sinh

By: Nguyễn Trí Hiển On: 1:30 AM
  • Share The Gag  • Cùng là kéo xe, nhưng một bên là để giải trí, một bên là để mưu sinh
    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment