Wednesday, March 8, 2017

Tagged Under: ,

Hãy nhìn cuộc sống chân thực hơn

By: Nguyễn Trí Hiển On: 8:19 PM
  • Share The Gag


  • Nhiều người nhìn cuộc sống chỉ bằng nhan sắc và vẻ bề ngoài, thật sự đó chỉ là cuộc sống dưới cái xác trống rỗng và biết đi

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment