Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Tagged Under: ,

Hãy nhìn cuộc sống chân thực hơn

  • Share The Gag


  • Nhiều người nhìn cuộc sống chỉ bằng nhan sắc và vẻ bề ngoài, thật sự đó chỉ là cuộc sống dưới cái xác trống rỗng và biết đi

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét