Saturday, March 11, 2017

Tagged Under: ,

Người đàn ông quan trọng nhất là tự do

By: Nguyễn Trí Hiển On: 8:30 PM
  • Share The Gag


  • Người đàn ông quan trọng nhất là tự do, khi mất điều này thì người phụ nữ có đối xử với anh ta tốt đến đâu cũng sẽ không hạnh phúc.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment