Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Tagged Under: ,

Nếu ôm lấy hàng gạch này, tôi chẳng thể nào ôm lấy em

  • Share The Gag


  • Nếu ôm lấy hàng gạch này, tôi chẳng thể nào ôm lấy em, nhưng nếu buông xuống hàng gạch này, tôi lại không cách gì nuôi em được.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét