Friday, March 10, 2017

Tagged Under:

Ước mơ đôi cánh của con đã bị bố mẹ cắt đi.

By: Nguyễn Trí Hiển On: 8:24 PM
  • Share The Gag


  • Ước mơ đôi cánh của con đã bị bố mẹ cắt đi. Bây giờ bố mẹ lại muốn con bay cao giỏi giang như những người khác.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment