Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Tagged Under:

Ước mơ đôi cánh của con đã bị bố mẹ cắt đi.

  • Share The Gag


  • Ước mơ đôi cánh của con đã bị bố mẹ cắt đi. Bây giờ bố mẹ lại muốn con bay cao giỏi giang như những người khác.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét